Gdzie jestem:   O Firmie » Oferta » domy z bali - wnętrze
Wszystkim byłym i przyszłym klientom składamy serdeczne życzenia świąteczne i do siego roku :)

Domy z bali drewnianych - Wnętrze

AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.