Gdzie jestem:   O Firmie » Projekty » adaptacje projektów

Spełniamy marzenia o własnym domu ...

ADAPTACJA

Każdy gotowy projekt domku z bala aby mógł być złożony do pozwolenia na budowę musi przejść adaptację. Adaptacja polega na usadowieniu domku na działce inwestora zgodnie z warunkami zabudowy. Dokumenty potrzebne do adaptacji:


  • Gotowy projekt budowlany                                          szt. 4
  • Mapa do celów projektowych                                       szt. 1
  • Warunki zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków   szt. 1
  • Warunki lub zapewnienie dostawy energii elektrycznej    szt. 1


Biuro Projektowe DAKAD
Krzysztof Dąbkiewicz
tel. +48 600 834 750
e-mail:  kdabkiewicz@dakad.pl


Biuro Projektowe Torys-Cad
Tomasz Chruściak
tel. +48 693 854 339
e-mail:  torys-cad@o2.pl
AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.