Gdzie jestem:   O Firmie » Projekty » projekty gotowe

Spełniamy marzenia o własnym domu ...

Milicz DW

 • Powierzchnia użytkowa: 154,99 m² 
 • Minimalne wymiary działki: 17.40m x 22.80m
 • Wysokość kalenicy: 8.38m
 • Powierzchnia dachu: 236,66 m²
 • Kąt nachylenia dachu: 42º

Bolesławice 7

 • Powierzchnia użytkowa: 87,28 m²
 • Minimalne wymiary działki: 21.00m x 17.20m
 • Wysokość kalenicy: 6.70m
 • Powierzchnia dachu: 176,12 m²
 • Kąt nachylenia dachu: 30º

Oleśnica DW

 • Powierzchnia użytkowa: 120,82 m²
 • Minimalne wymiary działki: 21.10m x 16.40m
 • Wysokość kalenicy: 7.78m
 • Powierzchnia dachu: 194,67 m²
 • Kąt nachylenia dachu: 40º

Świdnica DWS

 • Powierzchnia użytkowa: 100,03 m²
 • Minimalne wymiary działki: 18.40m x 16.20m
 • Wysokość kalenicy: 8.28m
 • Powierzchnia dachu: 166,63 m²
 • Kąt nachylenia dachu: 40º

Jaworzynka DW

 • Powierzchnia użytkowa: 166,94 m²
 • Minimalne wymiary działki: 19.40m x 18.20m
 • Wysokość kalenicy: 8.10m
 • Powierzchnia dachu: 161,70 m²
 • Kąt nachylenia dachu: 42º

Zawoja DW

 • Powierzchnia użytkowa: 93,45 m²
 • Minimalne wymiary działki: 18.00m x 17.20m
 • Wysokość kalenicy: 7.90m
 • Powierzchnia dachu: 168,36 m²
 • Kąt nachylenia dachu: 43º
AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.