Spełniamy marzenia o własnym domu ...

RENOWACJA, KONSERWACJA I ODNAWIANIE

   Zajmujemy się renowacją, konserwacją i odnawianiem domów z bali. Uzupełniamy szczeliny między balami specjalnie przygotowanym kitem, jest to materiał zawierający gruboziarniste wypełniacze które po odparowaniu wody tworzą elastyczną masę o strukturze podobnej do drobnego tynku. Dzięki takiemu składowi oraz możliwości wyboru z szerokiej gamy barw budowla drewniana zachowa naturalny wygląd.
Kit do konstrukcji drewnianych nadaje się do stosowania jak wewnątrz tak na zewnątrz. Kolejnym zastosowaniem kitów jest wypełnianie pęknięć w balach lub belkach, ponadto szczelin wokół okien, drzwi i podobnych miejsc. Kit jest oferowany w różnych odcieniach. W razie potrzeby kit  można po całkowitym wyschnięciu przemalować farbami wodo-rozpuszczalnymi i rozcieńczalnikowymi (za wyjątkiem nitrocelulozowych i epoksydowych).
Kit charakteryzuje się długą żywotnością i bardzo dobrą przyczepnością do kitowanych materiałów jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe i inne czynniki atmosferyczne.
Istnieje wiele powodów, dla których warto stosować na budowle drewniane kity do wypełniania szczelin. Do najczęstszych należy wyraźna poprawa własności cieplnych domów, ochrona belek czy bali przed wilgocią, owadami oraz dostępem różnych pasożytów drewna.

Czy wskazane jest kitowanie zaraz po dokończeniu budowy domu z bali konstrukcji zrębowej czy wieńcowej?

    Budowla z drewna jest  przeważnie postawiona z surowego materiału należy więc liczyć się z tym, że jeszcze przez kilka lat będzie "pracować" i dosiadać. To jest główny powód, dlaczego lepiej poczekać z kitowaniem. Zalecamy co najmniej 2 lata (zależy od warunków) zanim zaczniemy "kitować". Wypełniacze są elastyczne, są w stanie dylatować w zakresie nawet niewiarygodnych 25%, ale z naszego doświadczenia już wiemy, że ruch od momentu postawienia do całkowitego osadzenia jest często znacznie większy. Niektóre bale w domach zrębowych jeżdżą po sobie a w narożnikach się skręcają (drewno prawoskrętne i lewoskrętne).  To sprawia, iż w wypełniaczu w kitowanych szczelinach pojawiają się pęknięcia.
W przypadku domów o konstrukcji wieńcowej sytuacja jest podobna, zależy od technologii budowy. Niektórzy producenci domów drewnianych pozostawiają między balami szczelinę, umożliwiającą swobodny ruch bali, podczas schnięcia mogą się też przekręcić. Jeżeli nie ma innej możliwości z braku czasu, można dom wykitować wcześniej ale po kilku latach będzie niezbędna naprawa a popękane złącza będzie trzeba dodatkowo naprawić. Jeżeli budynek jest postawiony z suchego drewna, wówczas można kitować bezpośrednio po postawieniu. Przed kitowaniem należy się wstrzymać z malowaniem.
Drewno jest materiałem naturalnym i zawsze będzie pracować. Oczywiście zależy także od zastosowanej technologii oraz sposobu osadzania bali. Różni producenci różnią się od siebie jakością i efektem finalnym, ale w absolutnej większości przypadków podobne problemy będą występować w różnym stopniu.

Przy jakiej pogodzie można kit aplikować?

   Przed rozpoczęciem kitowania należy sprawdzić prognozę pogody na co najmniej kilka kolejnych dni. Do aplikacji konieczna jest temperatura minimum +5 °C. Czynniki wpływające na zasychanie i pracę z kitem są różne, jednak największy wpływ ma: temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, wiatr i nasiąkliwość powierzchni. Naniesiony kit należy przez kilka godzin chronić przed bezpośrednim deszczem. Co najmniej przez 7 dni po naniesieniu temperatura nie powinna spaść poniżej 0 °C. Kit osiągnie finalne własności plastyczne w całej masie po 1 miesiącu. Kit należy kilka godzin po naniesieniu chronić przed silnym światłem słonecznym. Mogłoby to spowodować zbyt szybkie odparowywanie wody w cieńszych warstwach naniesionego kitu i powstawanie drobnych pęknięć.

Czy lepiej kitować dom z bali przed malowaniem czy po zabezpieczeniu ?

Najlepiej aplikować kit na „gołe”, niczym nie pokryte drewno. W praktyce nie zawsze jest to możliwe, ponieważ większość domów jest już czymś pokryta. Należy więc kierować się kilkoma wskazówkami i informacjami, które pomogą w ustaleniu, czy powierzchnia nadaje się do kitowania. Jeżeli drewno jest impregnowane przeciwko szkodnikom za pomocą środków jak (bochemit, lignofix, sól borowa itp.), powierzchnia pozostanie przyczepna i można kitować. Jeżeli kit zostanie pokryty olejem naturalnym ewentualnie cienką warstwą lazury, która charakteryzuje się głęboką nasiąkliwością drewna, również można kitować. Jeśli jest w planie malowanie, wówczas lepiej kitować przed nim. Jeśli malowanie już przebiegło, należy zaczekać co najmniej kilka miesięcy po aplikacji. Dzięki temu użyte środki będą miały czas wsiąknąć w drewno. Reszty dokonają warunki atmosferyczne powodując częściowo szorstkość powierzchni drewna (słońce, deszcz). Kitowanie nie jest wskazane na grube warstwy wosków, lakierów i podobnych środków, powodujących brak zetknięcia kitu z drewnem. Jeśli nie macie Państwo pewności, najlepiej przeprowadzić test na jakiejś szczelinie a po około 3 tygodniach spróbować oddzielić kit. W ten sposób można sprawdzić przyczepność kitu do drewna. Jeśli można go łatwo oddzielić od drewna, wówczas nie pozostaje nic innego jak wyczyszczenie szczelin aż do surowego drewna. 


Nie nakładać kitu na inne kity, znajdujące się w szczelinach. 

Jaka jest najodpowiedniejsza szerokość szczeliny?

   Potrzebna szerokość szczeliny uzależniona jest od średnicy bali użytych do budowy domu (w przypadku konstrukcji wieńcowej od szerokości belek). Kolejnym decydującym czynnikiem jest wiek  budowli, stadium wyschnięcia oraz dosiadanie budowli.
Generalnie można stwierdzić, że im mniejsze średnice zostały użyte, tym mniejsze szczeliny są konieczne. W przypadku domów, gdzie średnia szerokość bali wynosi około 25-30 cm, zalecana jest szerokość szczeliny co najmniej 25 mm. Związane jest to z głębokością szczeliny. Optymalna głębokość szczeliny do kitowania wynosi 1/3 jej szerokości. Szersza szczelina nie stanowi przeszkody a wręcz odwrotnie raczej poprawia możliwości dylatacji.
W przypadku konstrukcji wieńcowej ważną rolę gra także design a szerokie szczeliny nie są pożądane.

Kolory kitu Woodchink

Kolory kitu Woodchink

Pytania odnośnie kitu proszę składać na adres 

e-mail:referat@afj.com.pl

AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.